تلکس وب دا خوزستان | پايگاه خبري و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز: بازديد رئيس اورژانس كشور از بيمارستان‌هاي شهر اهواز
سه شنبه، 20 فروردین 1398 - 14:10     کد خبر: 15549

دكتر كوليوند رئيس سازمان اورژانس كشور از بيمارستان‌هاي امام خميني(ره) و ابوذر اهواز بازديد بعمل آوردند

به گزارش روابط عمومي مديريت حوادث و فوريت‌هاي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اهواز، دكتر كوليوند رئيس اورژانس كشور و دكتر نظري رئيس دانشگاه علوم پزشكي اهواز از بيمارستان‌هاي امام خميني(ره) و ابوذر اهواز بازديد بعمل آوردند.

در اين بازديد دكتر حضرتي معاون پرستاري وزير بهداشت، دكتر محمديون مشاور سازمان اورژانس كشور و دكتر ميرخشتي مدير اورژانس 115 اهواز وي را همراهي كردند.

كوليوند در ادامه از اورژانس‌هاي بيمارستان‌ها، بيماران بستري، تجهيزات و امكانات بيمارستان‌ها بازديد كردند و از نزديك شاهد خدمات رساني به بيماران بودند و از بيماران عيادت و دلجويي كردند.

در پايان دكتر كوليوند، دكتر نظري و همراهان از ساحل رودخانه كارون نيز بازديد بعمل آوردند.


برگشت به تلکس خبرها