تلکس وب دا خوزستان | پايگاه خبري و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز: برگزاري كميته درون بخشي التور در شهرستان هفتكل
دوشنبه، 19 فروردین 1398 - 10:18     کد خبر: 15539

كميته درون بخشي التور در مركز بهداشت هفتكل برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومي شبكه بهداشت و درمان هفتكل، كميته بيماريهاي منتقله از آب وغذا با محوريت التور در شهرستان هفتكل با حضور رئيس مركز بهداشت ومسئولين واحدهاي ستادي در محل دفتر رياست مركز بهداشت هفتكل در روز يكشنبه هيجدهم فروردين 98 برگزار شد.

 

در ابتداي جلسه مهندس مهرداد آهنگي رئيس مركز بهداشت شهرستان ضمن تشكر از زحمات همكاران درسال گذشته گفت :با توجه به تغييرات آب وهوايي وشروع پيك اول بيماريهاي روده اي وخطر بالاي منتقله از آب وغذا بخصوص التوردرفصل گرما، لازم است همه همكاران آمادگي لازم را جهت مقابله با اين بيماري را داشته باشند وبراي مواجهه با بيماري التور هميشه بايد آماده بود وهماهنگي بين واحدهاي ستادي مهم ترين گام در اين راه است.

 

سپس مصطفي مولايي مسئول واحد مبارزه با بيماريهاي شهرستان ضمن اشاره به شاخص هاي بيماريهاي منتقله از آب وغذاي شهرستان در سال گذشته گفت :هدف از برگزاري اين كميته در راستاي پيشگيري از بيماريهاي روده اي بخصوص التور مي باشد واهم اقدامات همكاران مركز بهداشت شهرستان در جهت مقابله با اپيدمي احتمالي بيماري التور است.

 

در ادامه هريك از حاضرين نظرات وراهكارهاي خود را جهت افزايش هماهنگي هاي بين بخشي عنوان نمودند ومواردي از قبيل طرح اهميت موضوع در شوراي سلامت وامنيت غذاي شهرستان ،آموزش پرسنل ومراقبين ،آموزش به عموم ،تهيه استوك دارويي و...مصوب گرديد.


برگشت به تلکس خبرها