تلکس وب دا خوزستان | پايگاه خبري و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز: بازديد كارشناسان بهداشت محيط شرق اهواز از آسيب ديدگان سيل
دوشنبه، 19 فروردین 1398 - 10:02     کد خبر: 15537

كارشناسان بهداشت محيط شرق اهواز از اقامتگاه هاي اضطراري آسيب ديدگان سيل بازديد كردند.

به گزارش روابط عمومي مركز بهداشت شرق اهواز، پس از وقوع بحران سيل در كشور و افزايش احتمال بروز سيل در استان و شهرستان اهواز ، كارشناسان بهداشت محيط اين مركز پس از فراخوان نيروها و اعلام آمادگي، ضمن مرور دستورعملهاي شرايط بحراني و بروز رساني تجهيزات مورد نياز ، با هماهنگي معاونت بهداشتي به مناطق مورد نياز اعزام شدند.

 

رئيس مركز بهداشت شرق اهواز در اين باره گفت: از مهمترين اقدامات انجام شده در اين شرايط و بمنظور پيشگيري از بروز و شيوع بيماريهاي روده اي كنترل آب آشاميدني مورد مصرف خانوارهاي آسيب ديده ، نظارت بر بهداشت و گندزدايي مستمر سرويسهاي بهداشتي عمومي و كنترل وجود مواد شوينده از جمله صابون مايع و آموزش رعايت بهداشت فردي به خانوارها مي باشد.

 

وي ادامه داد: بمنظور پيشگيري از بروز مسموميتهاي غذايي ،كنترل مواد غذايي با توجه به فراهم بودن زمينه فساد غذاي طبخ شده از نظر طولاني بودن زمان طبخ تا زمان مصرف و رعايت نشدن دما و شرايط نگهداري ، نحوه توزيع ، بهداشت فردي توزيع كنندگان و مصرف كنندگان و... از اهميت ويژه اي برخوردار است.

 

رئيس مركز بهداشت شرق اهواز گفت: كارشناسان بهداشت محيط مركز بهداشت شرق اهواز تا زمان رفع مشكل و بحران به حالت آماده باش بوده  و آمادگي لازم جهت ارائه خدمات را دارند.


برگشت به تلکس خبرها