وب دا خوزستان | پايگاه خبري و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز : نقش فراحرفه اي روابط‌عمومي بيمارستان ها
یکشنبه، 22 بهمن 1396 - 01:34 کد خبر:13362

روابط‌عمومي وظيفه برقراري ارتباط موثر با مخاطبان كليدي بيمارستان از جمله رسانه‌ها، ساكنين محلي، كاركنان، پزشكان، اعضاي هيات‌مديره، رهبران فكري جامعه، مقامات دولتي و ديگر افراد علاقمند به بيمارستان است. يك برنامه روابط‌عمومي شامل استراتژي‌ها و روش‌هايي است كه به برقراري ارتباط با پيام هاي كليدي، پاسخ به رويدادهاي مثبت يا منفي كه بر بيمارستان تاثير مي‌گذارند، اجراي برنامه هاي تبليغاتي جديد براي خدمات، يا كاركنان ؛ و ايجادحسن‌نيت در رابطه با بيمارستان كمك مي‌كنند.

روابط عمومي اجرا شده : ​

​در طول برنامه‌ريزي و اجراي برنامه روابط‌عمومي، به ياد داشته باشيد كه:

​سازگاري و تكرار براي موفقيت كلي شما حياتي است.​ اشتباه نكنيد كه فكر كردن به تلاش‌هاي روابط‌عمومي شما زماني تكميل مي‌شود كه مقاله اي در صفحه اول از شما منتشر مي شود يا بروشور جديدي را تكميل مي‌كنيد. بلكه روابط‌عمومي موفق هميشه در حال پيشرفت است.​

روابط عمومي اصطلاحي عمومي است كه ممكن است شامل بسياري از "روابط" با مخاطبان مختلف، استراتژي‌ها و تاكتيك‌ها باشد. براي مثال، روابط كاركنان تابعي از روابط عمومي است كه شامل پاسخ به نگراني‌هاي كاركنان، اطلاع‌رساني و انگيزشي است. برخي از تاكتيك‌هاي مورد استفاده براي روابط كاركنان ممكن است شامل آموزش كاركنان جديد، اهداي جوايز به كاركنان و به رسميت شناختن آنها، انتشار نشريات جديد و خبرنامه ها براي معرفي چند نفر باشند. 

"روابطديگر  روابط اجتماعي  وظيفه برنامه‌ريزي فعالانه و مشاركت در يك جامعه براي منافع جامعه و بيمارستان است. تاكتيك‌ها در اين دسته شامل رويدادهاي اجتماعي، فعاليت‌هاي داوطلبانه و فرصت‌هاي حمايت مشترك با ديگر سازمان‌هاي جامعه هستند. روابط اجتماعي ممكن است شامل جمع‌آوري كمك هاي خيريه و فعاليت‌هاي توسعه اي​​​ نيز باشد.

نقش آموزشي روابط عمومي و كمك به فرآيند آموزشي ديگر واحدهاي بيمارستان در حوزه روابط كاركنان و روابط اجتماعي قرار دارد كه در زمينه ارتقاي سلامت جامعه داراي اهميت ويژه اي است با ظهور رسانه هاي آنلاين و شبكه هاي اجتماعي بعد آموزشي دچار دگرگوني هاي شديدي در بعد ابزار و خلاقيت شد تا آنجا كه هيچ محدوديتي براي روابط عمومي هاي باقي نمانده است.

روابط دولتي يك وظيفه مرتبط با مقامات دولتي و ادارات درباره مسائلي است كه بر بيمارستان و مخاطبان آن تاثير مي‌گذارد. همچون رويدادهاي كسب افتخار، برنامه‌هاي نوشتن كمپين، و تبليغ در روزنامه، اغلب بخشي از روابط دولتي است.

در نهايت، روابط رسانه‌اي، اغلب مترادف با روابط عمومي بوده و  وظيفه كار با رسانه‌ها براي ارتباط دادن اخبار است.

روابط رسانه‌اي فعال مي‌تواند به دنبال انتشار اخبار مثبت براي يك موضوع منتشر شده در بيمارستان يا واكنشي به يك تحقيق خبري درباره داستان مثبت يا منفي مورد علاقه رسانه‌ها و خوانندگان آن باشد.

استراتژي‌ها و تاكتيك‌هاي مربوط به بازاريابي و تبليغات ممكن است تلاش‌هاي كلي روابط‌عمومي شما را تكميل كنند. تبليغات براي بيمارستان‌ها مي‌تواند براي خدمات جديد و محصولات موثر باشد. همچنين ممكن است بخشي از يك استراتژي برند كلي باشد كه شامل روابط عمومي و بازاريابي است. آگهي ممكن است ويژگي‌هاي بصري كليدي در مورد بيمارستان را شناسايي كرده و ارتباط با جامعه را ايجاد كند. موارد بازاريابي به ويژه در تلاش‌هاي آموزشي و گسترش آگاهي موثر هستند. ممكن است بروشورها براي اطلاع‌رساني به بيماران در مورد خدمات خاص يا برنامه‌ها مورد استفاده قرار گيرند.

شما با روابط عمومي كنترل پيام كمتري را خواهيد داشت، اما نتايج مي‌تواند معتبرتر و موثرتر باشد. مردم مي دانند زماني كه آنها يك تبليغات يا موارد بازاريابي را مشاهده مي كنند. اين اعتبار پيام را تحت تاثير قرار مي دهد. با اين حال، يك مقاله خبري توسط رسانه‌ها بازنشر مي‌شود و در نتيجه اعتبار بيشتري بدست مي‌آورد. اين اعتبار زماني افزايش مي‌يابد كه يك منبع ثالث از طريق گزارش خبري از بيمارستان شما تمجيد و حمايت كند. به عنوان مثال، نقل‌قول از يك بيمار جديد كه از خدمات جراحي شما قدرداني مي‌كند، بسيار معتبرتر از گفتن يك چيز بدون سند در بروشور بيمارستان است. شما به طور موثر يك تاييد شخص ثالث از هر مقاله‌اي كه از تلاش‌هاي روابط‌عمومي شما ايجاد شده‌است را داريد.

 

در  پايان ضمن تاكيد بر اينكه ارتباطات سلامت و بالاخص روابط عمومي بيمارستان بواسطه موضوعيت شغلي خود به يكي از حساس ترين ارتباطات انساني پرداخته و مهم تر از آن نيز فعاليت در سازمان هايي است كه وظيفه حفظ و ارتقاء سلامت جامعه را برعهده دارند كه هم اصول انساني ، قوانين كشوري و شرع اسلام هم بر آن تاكيد دارد. لذا مديران حوزه سلامت بايد به روابط عمومي بيمارستان نگاه ويژه اي داشته و بر توسعه همه جانبه آن بكوشند.

 

 

 

احمد عامري؛ كارشناس ارتباط با رسانه

مركز آموزشي درماني امام خميني )ره(اهواز